Los de rebus op!

Schrijf de 3 zinnen op het antwoordvel

QR speurtocht rebus