algemene voorwaarden kinderfeestje-idee

Altijd duidelijkheid met eerlijke en duidelijke afspraken

Algemene Voorwaarden Kinderfeestje-Idee
Artikel 1 – Webshop

1.1.
De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af
aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2.
We voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Voor het verstrekken van persoonsgegevens geldt onze privacy verklaring op deze website.

1.4.
Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende
cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de
politie.

1.6.
De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken
tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u
twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.
Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een verbruiksproduct. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het onaangebroken en complete product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten van de heenzending en zorgt zelf voor het retourneren van het desbetreffende product. Vraag via info@kinderfeestje-idee.nl naar het retouradres (deze kan verschillend zijn).  Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3.
Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn bijv. etenswaren. (bijv. boltaartjes of cupcake-pakketten). Voor pakketten die verbruikt of gebruikt worden (bijv. parfumpakket, groene slime pakket, themapakketten, etc) geldt dat wanneer producten geheel of gedeeltelijk verbruikt of gebruikt zijn, wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven
akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, MrCash/Bancontact of
Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van
14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar
geworden van het betreffende product.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de
benodigde velden, waarmee u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet
binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen
nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende
aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de
incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email
van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u
met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u of de door u gewenste datum
van het kinderfeestje te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen
deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk (of telefonisch) op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30
dagen of de datum van het kinderfeestje krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.
Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
De indirecte of directe kosten die voortvloeien uit het zoeken van alternatieven voor het – niet tijdig geleverde –  kinderfeestje bij derden kunnen nooit verhaald worden op Kinderfeestje-Idee.

3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De
kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,
zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald
moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar nadat u het product
heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,
bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft
en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte
gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,
indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw
vermeld.

4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook
niet in aanmerking voor korting.

4.5 Verzending.

4.5.1. Wij streven bij kooppakketen naar een verzending binnen 2 dagen. Maar in ieder geval tijdig (rekening houdend met de door u vermelde datum van het feestje)

4.5.2 Bij gebruiks- of verbruiksartikelen (themakisten) wordt de datum van het kinderfeest als uitgangspunt genomen. De kosten voor de verzending hangen af van de grootte van het pakket en of er sprake is van een retourverzending.

Wij streven ernaar om uw themakist één dag voor of meerdere dagen voor de datum van het kinderfeestje te leveren.

4.5.3. Bij vertraging van een huur themakist buiten onze schuld bijv. door Post.nl zullen we in afstemming met u d.m.v. een spoedzending of een extra vroege bezorging op de dag van het kinderfeestje dit herstellen. Uiteraard dient de aflevertijdstip vóór het kinderfeestje te zijn. Kinderfeestje-Idee neemt deze extra kosten voor zijn rekening.

4.5.3-a Wanneer de levering van het huurpakket pas ná de starttijd op de datum van het kinderfeestje plaats heeft gevonden óf wanneer de levering (bijv. door een fout in de planning) helemaal niet heeft plaatsgevonden. Zullen we het door u betaalde bedrag geheel vergoeden, tot maximaal het door u betaalde kosten van de huur van de themakist (incl. borg en verzendkosten). Directe of indirecte vervolgschade door het niet door kunnen gaan van het kinderfeestje worden daarbij nooit vergoed. Voorwaarde is daarbij dat u de verzonden spullen ongebruikt retour zendt.

4.5.3.-b Wanneer de herstelzending voor de starttijd op de datum van het kinderfeestje plaats vindt. Dan kunt u alleen vóór verzending van de herstelzending aangeven om de zending alsnog te annuleren, u ontvangt dan de huur en borg in zijn geheel terug (exclusief de verzendkosten). Onder voorwaarde dat u eventuele spullen die u (eventueel te laat ontvangt) ongebruikt retour zendt. Is de herstelzending eenmaal gebracht naar Post.nl dan is annuleren niet meer mogelijk.

4.5.3.-c Wanneer de verzending te laat aankomt, omdat het door u zelf ingevoerde adres onjuist was (bijv. foute postcode of huisnummer), waardoor het feestje niet meer kan doorgaan. Zijn er twee situaties:

  • Is er nog een mogelijkheid om de bezorging tijdig te herstellen d.m.v. een extra zending. Dan zullen wij dit indien mogelijk proberen. Alleen de extra verzendkosten (heen en terug) zullen we in dat geval dan achteraf in mindering brengen op de borg.
  • Is het niet meer mogelijk om tijdig te bezorgen, dan is de niet tijdig levering buiten onze schuld: we zullen u de betaalde borg terugbetalen en de helft van de huur van de themakist.

4.5.4.  Wanneer een kooppakket op tijd is verstuurd (minimaal 2 dagen voor datum feestje), maar bijv. door Post.nl te laat is bezorgd, dan heb je de mogelijkheid om het pakket terug te sturen. Je ontvangt dan de pakketkosten exclusief de verzendkosten terug.

4.6
Retourverzending Wanneer u producten huurt (zoals bij themakisten) dient u dezelfde dag of de werkdag na de datum van het kinderfeestje de producten compleet en in aangeleverde staat te retourneren.  De themakisten voor feestjes op zaterdag moeten dus uiterlijk maandag teruggestuurd worden. Wij sturen u een retour-verzendetiket mee, zodat u eenvoudig de producten kunt retourneren, alleen naar dit adres (met dit retour verzendetiket) dient het pakket te worden teruggestuurd (zie ook 4.7 borg). Bewaar altijd het bewijs van aflevering bij Post.nl of BPost totdat de borg is teruggestort. Zonder dit bewijs mogen wij ervan uitgaan dat u het product niet retour heeft gestuurd en stellen we u – wanneer wij het product niet retour ontvangen – volledig aansprakelijk voor de geleden schade (directe schade en vervolgschade), een deurwaarder inschakelen en een melding maken bij de politie.

4.6.1.  Mochten de retourverzending door de klant te laat naar het postkantoor zijn gebracht (met het risico dat vervolgzendingen naar andere klanten in gevaar komt), dan zijn wij gerechtigd om bij 1 dag te laat:  50% van de borgsom in te houden als compensatie voor het geleden verlies, bij meerdere dagen 100% van de borgsom.

4.7
Borg. Bij gebruiksproducten (huurproducten) die geretourneerd dienen te worden vragen wij een borgbedrag. Dit bedrag krijgt u teruggestort binnen één week nadat wij de producten retour hebben ontvangen. Indien producten ontbreken of beschadigd zijn, kunnen wij een percentage van het terug te betalen borg bedrag inhouden. De producten worden gebruikt door kinderen; er kan altijd iets kapot gaan. Wij stellen het op prijs wanneer u aangeeft wanneer er zaken zijn beschadigd. Wij zullen bij per ongeluk ontstane schade in redelijkheid meedenken. Wanneer wij het product niet terugontvangen zullen we uiteraard uw borg niet terugstorten, zullen wij u aansprakelijk stellen voor de gelede schade (directe schade en vervolgschade), een deurwaarder inschakelen en een melding maken bij de politie. (zie ook 4.6)

4.7.1.
Wanneer het gebruikproduct (huurproduct) aantoonbaar door de klant is ingeleverd bij Post.nl, maar aantoonbaar is ontvreemd, danwel zoekgeraakt tijdens de distributie bij Post.nl, dan is het gehele ontstane schadebedrag voor Kinderfeestje-Idee, de borg zal dan echter niet teruggestort worden.

4.7.2.
Wanneer de klant niet aan kan tonen dat het gebruiksproduct (huurproduct) is aangeleverd bij Post.nl en wij dit product niet retour hebben ontvangen, dan is de klant aansprakelijk voor het gehele schadebedrag. Wij zullen uiteraard uw borg niet terugstorten en zullen wij u aansprakelijk stellen voor de gelede schade (directe schade en vervolgschade) en een melding maken bij de politie. Hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de actuele nieuwwaarde x 85%.

4.8
Annuleren is alleen mogelijk bij themakisten (dit zijn gehuurde themakisten voor een feestje)

– U kunt annuleren (hierbij wordt € 25,= annuleringskosten per themakist in rekening gebracht). Wij kunnen de themakist immers  niet meer verhuren.  Annuleert u maar is het pakket al verzonden, dan stuurt u de themakist terug met het retourverzendetiket, maar in dat geval ontvangt u alleen de borg retour.
– Wanneer u een themakist op uw verzoek reeds eerder verzet heeft (zie 4.9), maar uiteindelijk toch annuleert worden – ongeacht aantal dagen voor het kinderfeestje –  altijd € 25,= annuleringskosten (p/themakist)  in rekening gebracht.

4.9
Verzetten is alleen mogelijk bij themakisten (dit zijn gehuurde themakisten voor een feestje)
– De datum van het kinderfeestje kunt u na de reservering kosteloos (tot 5 dagen voor de datum van het kinderfeestje) verzetten. Bij verzetten houdt u rekening met de beschikbaarheid van de themakist in de kalender.
– Tussen 3 en  5 dagen voor de datum van het kinderfeestje kunt u de reservering verzetten, hiervoor wordt wel achteraf € 10,=  ingehouden van de borg.  Bij verzetten houdt u rekening met de beschikbaarheid van de themakist in de kalender. Wij dienen kosten in rekening te brengen, omdat we dan niet meer in staat zijn om de themakist te verhuren.

I.v.m. Corona gaan we extra soepel om met verzetten. Verzetten kan kosteloos mits de kist nog niet verzonden is.

– Verzetten is alléén mogelijk als de themakist nog niet is verzonden (of naar een Post.nl punt is gebracht)

I.v.m. Corna gaan we extra soepel om met verzetten óók als de kist is verzonden (of naar een Post.nl punt is gebracht). 

  • Wanneer het pakket al is gestuurd geldt voor alle adressen dat ze dan de themakist retour mogen sturen en worden de verzendkosten (van de heen en terugzending) en 15 verzetkosten/annuleringskosten per themakist in rekening gebracht Dit wordt achteraf verrekend met de borg nadat het feestje op de nieuwe datum heeft plaatsgevonden.
  • Wanneer je na het verzetten uiteindelijk toch annuleert gelden uiteraard de standaard algemene voorwaarden.
  • Je hebt tot een jaar na je eerste besteldatum om een nieuwe datum door te geven via: info@kinderfeestje-idee.nl . Je hebt daarna alleen nog recht op je betaalde borg en verzendkosten (minus eventuele minderingen).
  • Bovenstaande regelgeving na verzending geldt  uiteraard alleen als de spullen op geen enkele wijze gebruikt zijn. Is dit wel het geval dan geldt er géén teruggaaf van kosten en kan het feestje niet meer worden verzet.
  • Bij het verzetten naar een andere datum hou je uiteraard wel rekening met de beschikbaarheid van het betreffende product op de gewenste nieuwe datum. Zie de beschikbaarheidskalenders bij het product.
  • Wanneer je na het verzetten uiteindelijk toch annuleert gelden uiteraard de standaard algemene voorwaarden.

4.10.
Wanneer de klant een themakist voor huur via de site heeft besteld en betaald, maar tenonrechte heeft geboekt op een datum die niet meer beschikbaar was in de beschikbaarheidskalender (status bezet), dan zullen wij desgewenst het bedrag terugstorten op de rekening van de klant. We zullen dan echter wel 2,50 euro inhouden i.v.m. administratiekosten (o.a. kosten voor 2x iDEAL / Bancontact / Mr Cash).

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.
Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of via de e-mail aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet
door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen
voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als
tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u
oplossen.

5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een
klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf
een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te
vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service
voorzien.

5.4.
Wanneer het product bij levering gebreken vertoont, verzoeken wij u dit z.s.m. te melden. Wij zullen het dan waar mogelijk proberen te herstellen. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals parfumpakket, cupcake pakket, etc. kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of
defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

5.5.
Wanneer het product (exclusief verbruiks- en gebruiksproducten zie 5.4) binnen de garantieperiode kapot gaat, zal de leverancier* van het product het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde. Door betaling van uw producten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Kinderfeestje-Idee. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

5.6
Productaansprakelijkheid. Wanneer de veiligheidsvoorschriften zoals meegestuurd met de pakketten niet worden nageleefd ervaren wij geen enkele aansprakelijkheid. Ook schade e.d. die is ontstaan door onjuist, oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik valt hierbuiten. Zeker bij jonge kinderen is continu begeleiding en controle van een ouder of begeleider noodzakelijk. Kinderfeestje-Idee werkt met shop-in-shop constructies. Wanneer producten geleverd worden door derden (aangesloten partijen), dan maken we dit binnen het afgeleverde product duidelijk kenbaar. Daar vindt u ook een eventueel servicenummer, serviceadres of retouradres van de betrokken partij. De productaansprakelijk ligt in dat geval expliciet bij de aangesloten partijen. Kinderfeestje-Idee neemt hierin alleen een bemiddelende rol in.

5.7
Directe en indirecte (vervolg)schade. Mochten onze producten directe- of indirecte schade veroorzaken dan kan het uit te keren schadebedrag nooit hoger zijn dan de aanschafwaarde van het gekochte of gehuurde product.

 

Artikel 6 – adverteren op Kinderfeestje-Idee

6.1
Voor bedrijven en organisaties die via Kinderfeestje-Idee willen profileren gelden naast bovengenoemde algemene voorwaarden nog specifieke voorwaarden. Deze zullen bij de afgesloten overeenkomsten worden verstrekt en zijn op te vragen via info@kinderfeestje-idee.nl

 

briefhoofd-logo-def3